Polisen satsar på särskilt utsatta brottsoffer

Polisen satsar på särskilt utsatta brottsoffer

Nyligen beslutade Polismyndigheten att satsa 300 miljoner kronor på att förbättra sitt arbete med brott där offret anses särskilt utsatt. Dit räknas barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp, våldtäktsoffer samt personer som utsatts för våld i nära relationer.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

För region Väst innebär satsningen ett tillskott på 50 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att anställa 75 personer på berörda sektioner, främst utredare men även civilanställda som IT-handläggare, brottsofferstöd och administratörer.

– Dessa brott är allvarliga och får stora konsekvenser för brottsoffren. Vi prioriterar de här brotten redan i dag. Med fler medarbetare kan vi bli ännu effektivare i att utreda dem, säger regionpolischef Klas Johansson i ett pressmeddelande.

– Det rör sig om allvarliga och starkt integritetskränkande brott. Genom att intensifiera utredningsarbetet bidrar vi till att ge brottsoffren upprättelse. Den här satsningen innebär en tydlig kraftsamling.

Tjänsterna fördelas över hela region Väst och målet är att de ska vara tillsatta senast i början av nästa år.

LÄS MER: Våldtäktsoffer måste få upprättelse

Sprida kunskap

Utredningsarbetet ska också förbättras genom olika utbildningsinsatser.

I en tillsynsrapport publicerad i början av året skriver Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten att metodstödet som tagits fram för arbete med denna typ av brott fungerar väl. Stödet är dock inte helt implementerat och myndigheten uppger nu att det arbetet bör intensifieras.

– Vi behöver göra det känt och sprida kunskapen som finns om framgångsrika metoder. En viktig ingrediens är att utbilda personer på nyckelpositioner och då framförallt utredare, säger Klas Johansson.

Som exempel på en viktig och i dag spridd metod nämner han rutinen att filma förhör med brottsoffer. Om uppgifter ändras under utredningens gång är det viktigt för såväl utredare som åklagare att ha tillgång till den berättelse som målsäganden lämnade när brottet just skett.

– Sakta men säkert har vi ökat medvetenheten om hur viktigt det är med tidig bevissäkring vid den här typen av grova brott, säger Klas Johansson.

När det gäller sexual- och relationsbrott finns ett stort mörkertal. Klas Johansson hoppas att effektivare utredningar i förlängningen leder till att fler vågar anmäla.

– Allmänt handlar det om att få upp frågan på agendan och diskutera den. Sedan får vi se till att jobba vidare med metodiken. Jag tror det kommer skapa större förtroende för rättskedjan.

LÄS MER: Hon kartlägger västsvenskarna som mördat sin partner

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.

 

Read More